Under Construction

KULLARO

KULLARO

KULLARO

sdfsdfsdfsfsfd

Kund: Under Construction
Media: Under Construction
År: Under Construction

Kund: KULLARO AB
Media: FOTO FILM ARTWORK
År: 2017

Kund: KULLARO AB
Media: FOTO FILM ARTWORK
År: 2017

// INFO

Under Construction

Kullaro är ett designföretag från Lönsboda i Skåne som drivs av Jenni och Andreas Kullaro. 
Företaget tillverkar möbler och konsthantverk i diabas - en mycket exklusiv stenart som bryts bara några kilometer från deras showroom.

Jag har hjälpt Jenni och Andreas med foto och film i syfte att stärka deras varumärke och ge en bild av hur hårt arbete som ligger bakom de färdiga produkterna. Materialet har presenterats på webb, i broschyrer samt på mässor.

Filmen visades bland annat på London design fair 2017. Projektet mynnade även ut i en fotoutställning med bilderfrån projektet samt på rå obearbetad diabas.

Kullaro är ett designföretag från Lönsboda i Skåne som drivs av Jenni och Andreas Kullaro. 
Företaget tillverkar möbler och konsthantverk i diabas - en mycket exklusiv stenart som bryts bara några kilometer från deras showroom.

Jag har hjälpt Jenni och Andreas med foto och film i syfte att stärka deras varumärke och ge en bild av hur hårt arbete som ligger bakom de färdiga produkterna. Materialet har presenterats på webb, i broschyrer samt på mässor.

Filmen visades bland annat på London design fair 2017. Projektet mynnade även ut i en fotoutställning med bilderfrån projektet samt på rå obearbetad diabas.

// FOTO

Namnlöst-1
Namnlöst-1
Namnlöst-1
Namnlöst-1

Foto & postproduktion: MARTIN OLSON
Plats: Under Construction
År: Under Construction
Assistent: Under Construction
Utrustning: Canon 5 dsr, Zeiss OTUS 55, Zeiss OTUS 85.

// FILM

Foto & postproduktion: Under Construction
Plats: Under Construction
År: Under Construction
Assistent: Under Construction
Utrustning: Under Construction