Anton Hansson

Doktorand i kvartärgeologi

Bilder från ett reportage om kvartärgeologen Anton Hanssons
arbete till tidningen Universitetsläraren.

Kund: Universitetsläraren
Media: FOTO
År: 2018

FOTO

Anton Hansson
Anton Hansson
Anton Hansson
Anton Hansson